November 23rd 2018, 22:06|Current reports|

Current report 49/2018

Zarząd Investment Friends SE w Płocku informuje, że związku z trwającą procedurą przeniesienia statutowej siedziby Spółki oraz w nawiązaniu do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19.11.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 23.11.2018r Pełnomocnik Emitenta złożył stosowną dokumentację w Kancelarii Notarialnej w Tallinnie, celem rejestracji Spółki we właściwym rejestrze prawa Estonii _Ariregister_ a tym samym o rejestrację zmiany Statutu Spółki i statutowej siedziby Spółki.
Emitent mając na uwadze złożoność procedury rejestracyjnej z chwilą dokonania weryfikacji poprawności przedmiotowego wniosku rejestracyjnego, wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zawieszenie notowań Emitenta na okres od 3 do 5 dni sesyjnych, niezbędnych do realizacji zmiany kodu ISIN akcji Emitenta.

Legal basis
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

A person representing the Company:
Agnieszka Gujgo, President of the Management Board